ایرانسل در اینده ای نزدیک!

مشترک گرامی چه خبر؟ مامان بابا خوبن؟

بچه کوچولو چه طوره؟ الهی ایرانسل قربونش بره ماچ  مشترک گرامی یه طرح دارم پاییزه یکی سیم کارت بخر ، دوتا ببر  
یکی میارم در خونتون یکی می دم به عموتون یکی هم واسه عمتون !

مشترک گرامی کاری باری نداری فعلا ؟ قربونت ایرانسل !


/ 0 نظر / 35 بازدید